5 % popust pri spletnem nakupu za vse predstave in koncerte SNG Maribor!

Skok na vsebino | Skok na meni

Slovensko narodno gledališče Maribor

Četrtek, 1. julij 2021

Sosedov sin

Uprizoritev ob 140-letnici Jurčičeve smrti

NAJAVA DOGODKA
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO

Josip Jurčič
Sosedov sin
Uprizoritev ob 140-letnici Jurčičeve smrti

 

Ob 140-letnici smrti Josipa Jurčiča (1844–1881) smo se v Drami SNG Maribor odločili, da se z uprizoritvijo Sosedov sin poklonimo spominu pisca prvega slovenskega romana, prve slovenske zgodovinske tragedije (z njegovim Tugomerjem smo leta 1919 otvorili prvo slovensko poklicno gledališče v Mariboru) in urednika Slovenskega naroda (prvega slovenskega političnega dnevnika, ki je začel izhajati v Mariboru).

3. maja 2021, na dan Jurčičeve smrti, smo začeli z vajami za novo uprizoritev, ki jo je po Jurčičevi povesti Sosedov sin priredila dramaturginja Maja Borin. V odrski adaptaciji je ohranila Jurčičev jezik – njegovo pripovedno poetičnost postavlja v kontrast z dialoškim realizmom –, a postavitev je iz kmečkega okolja preselila v današnji, urbani svet. Tako nasproti staremu jeziku, ki ga izgovarjajo povsem sodobni ljudje, vidimo, kako nespremenjene so dileme znotraj medsebojnih, ljubezenskih, družinskih, statusnih odnosov, ki jih prikazuje Jurčičeva – po mnenju literarnih analitikov – najboljša povest Sosedov sin.

Jurčičeva povest govori o Franici, lepi edinki bogatega veljaka Smrekarja, ki se zaljubi v Štefana, sina obubožanega in zapitega soseda Brašnarja, ki ga njen oče težko prenaša. Ljubezen uspeta skrivati, vse dokler eden od ljubosumnežev ne objavi njune skrivnosti. Seveda ne mine dolgo, ko mama dobi namig o tem, kaj se dogaja pred njenim nosom. Smrekarica spodbudi očeta, da začneta razmišljati o primernem ženinu, a ne najdeta idealnega soproga za svojo edinko. Nepričakovano se v izbor samovoljno vključi sosedov sin Štefan, ki naivno razkrije, da se imata s Franico rada. Anton obtoži ženo, da mu je prikrivala hčerkino zvezo, Franici pa prepove, da bi se še kdaj videla z njim. Popolnoma prepričan je, da sam najbolje ve, kaj je dobro zanjo, zato jo hoče na vrat na nos poročiti. In ko je že vse pripravljeno na poroko, ko ženin (po očetovi izbiri) stoji pred oltarjem, Franica poskrbi za preobrat – pobegne s svoje poroke in izgine. Ko jo najdejo, njeno življenje visi na nitki. In prav ta čas med prisilo in izbiro ter med imeti ali biti je potreben, da se stvari postavijo tja, kamor spadajo.

Uprizoritev, ki na svojstven način gradi most med starim in novim, je na Komorni oder postavila inovativna mlada mariborska režiserka Mateja Kokol. Z ustvarjalno ekipo je ob preizpraševanju "Kaj znači rad imeti, ljubiti?" v kontrastiranih stičiščih med ljubeznijo, ljubosumjem in sovraštvom, rastjo in venenjem, zaupanjem in razočaranjem, ubogljivostjo in uporom gradila most med literaturo, gledališčem in življenjem.

Projekt bo podprt z dodatnimi programi s področja kulturno-umetnostne vzgoje, ki jih pripravlja Prvi prizor. Organizirane bodo delavnice, pogovori z ustvarjalci po predstavah in dodatni spletni materiali za podporo mentorjem in učiteljem:

https://www.sng-mb.si/prvi-prizor-za-mlade/

IZJAVE USTVARJALCEV

Maja Borin

Naloga, da se lotimo Jurčiča, se je izkazala za vse prej kot enostavno. Začelo se je z iskanjem tistega "nekaj", kar bo med Jurčičevo literarno zapuščino naplavilo idejo za dramatizacijo. Nekaj, kar me je vleklo nazaj k Sosedovemu sinu, se je zaiskrilo ob branju teh uvodnih besed povesti: "Zjutraj ob devetih mu je stal pred vežo velike, precèj lepo zidane kmetske hiše voziček naprežen. Kolesa so bila čedno osnažena in čez sedež je bil zelen koc pregrnjen … Iz veže stopi mož kakih petdesetih let, srednje, trdne postave. Menda se je ravno zdaj v pražnjo obleko opravil, kajti gledaje, če je konj prav naprežen, zapenja si še goste posrebrene gumbe na brezrokavniku. Kakor bi se hotel domisliti, ali je kaj pozabil, dene roko na čelo in potegne po nagubanem, pa o dobri hrani pričajočem obličju, potiplje v notranji žep svoje precèj dolge kamižole iz rjavega sukna, pa ko se preveri, da ima novce pri sebi, potreplje rezgetajočega konja po prsih, vzame hlapcu vajete in bič iz rok ter sede na voziček." Včasih voziček, danes avto. Čedno osnažen. In novci!

V ospredje povesti Jurčič postavi Smrekarja, "zastopnika novčne", človeka, ki ga po Frommu lahko označimo kot predstavnika zahodne družbe, v kateri pohlep po denarju, slavi in moči postaja prevladujoče zanimanje v življenju. Na drugo stran postavi še enega znanega moža, pravdarja in mešetarja Brašnarja, nekdaj najpremožnejšega "duševnega zastopnika", ki je bojeval pravde, a v borbeni samovšečni vnemi vse, kar je ustvaril, zapil in naposled izgubil. Njuna potomca, edina (bogatinova) hči in edini (reven) sin, zavedajoč, da je poleg "imeti" potrebno tudi "biti", s svojimi odločitvami stopata proti vrhovnemu mlinu moči, pozicije in avtoritete. Njun "biti" se ne sprašuje o tem, kaj je bilo, ne zanimajo ju očetovski spori, zamere, razprtije, ne razmišljata o tem, kaj utegne priti, živita "hic et nunc". Smrekar, ki ne more skriti prezira do skoraj ubobožanega soseda, Franici grozi, da bo Štefana, če se bo njuna zgodba nadaljevala, ustrelil. Njega, ne nje! Ona je namreč češnja na njegovi torti, njegovo bogastvo – najsvetlejša trofeja v zbirki "imeti". A Štefan se ne boji: "Meni bi ne bila velika izguba, če me ustreli. Tudi mi ne more nihče na svetu ukazati, da bi si jo iz glave izbil … "

Povedano drugače: niti z grožnjami jima Smrekar ne more preprečiti, da bi pozabila, prenehala "(lju)biti"; za svojo odločitvijo stojita, čeprav to pomeni "iti". Kam? Do konca.

Samemu sebi naproti.

Ker v svetu "imeti" je tudi smrt samo poslovna poteza; Smrekar odkup za sramoto, ki mu jo je Franica nakopala, ocenjuje na pol imetja, njeno življenje pa vrednoti na 1000 goldinarjev, 2000 goldinarjev, na pol imovine.

V svetu "biti" je normalno "ljubiti".

Viktor Hrvatin Meglič

Ustvarjanje uprizoritve Sosedov sin je bilo izrazito timsko delo, kjer je ekipa skupaj oblikovala končno besedilo, iskala prostorske rešitve in se usmerjala v interpretaciji.

Usmeritev nam je bila večna tema ljubezni – denarja in z njima povezano iskanje sreče. Pri oblikovanju vloge me je vodil pogled in čustvovanje ljubezni kot tiste sile, ki premaga vse, še tako trde in lesene klade. Ljubezen se zgodi, se neguje in za njo se je treba boriti. To so bila glavna izhodišča – inspiracija pri oblikovanju Štefana Brašnarja – sosedovega sina.

Teme, ki jih je Josip Jurčič zapisal v povesti Sosedov sin pred 153 leti, odzvanjajo večno in v vsakem času iščejo svoj smisel.

Eva Kraš

Jurčičeva Smrekarica, ustvarjena pred stoletjem in pol, ima nastavke moderne in svobodomiselne ženske svojega časa, ki razmišlja s svojo glavo in nasprotuje uklanjanju patriarhatu kakor tudi temu, kar bodo rekli drugi. Razume "črve" ljubezni, ki glodajo Franico, in ji v trenutku največje stiske steče naproti.

Gorazd Žilavec

Ukvarjati se s prekrasnim arhaičnim jezikom Josipa Jurčiča in s tematiko ljubezni je v tem ne ravno lahkem času nekaj zelo lepega, poživljajočega. Vesel sem, da sodelujem prav pri tej uprizoritvi.

NEKAJ ZAPISOV O SOSEDOVEM SINU

Sosedov sin, ki ga je Jurčič z veseljem začel pisati pomladi 1868 in ga z muko končal v spremenjenih razmerah v jeseni, je postal najboljša Jurčičeva povest, verna slika kmetiških ljudi in selskega življenja na Dolenjskem. Odlikuje se po izborni, življenju odgovarjajoči karakterizaciji, po dobro motiviranem razvoju dejanja in preprosti enotni zgradbi. (Ivan Grafenauer)

*

Po splošnem mnenju je Sosedov sin najboljša Jurčičeva povest. V njej ni več opisoval vaških revežev, ampak je v središče postavil trdnega kmeta in njegovo družino. Ljubezen med Francko in Štefanom je poskušal prikazati čim manj sentimentalno, obdržal pa je že iz romana znano motiviko premožnega očeta, njegove hčere in neljubega ljubimca. Bralcu prikazuje razgibano podobo življenja, obenem pa poučno vzgojnost. Ta je sicer samo nakazana, toda v bistvu liberalno demokratična, saj poudarja enakost razredov, večjo svobodo ljubezenske izbire in strpnost v reševanju življenjskih nasprotij. Stvarna zabavnost in neprisiljena poučnost se zlivata v celoto, ki je blizu umetniški prozi. To dosega predvsem v opisu premožnega kmeta, njegovih odnosov do družine in sosedov, manj v orisu mladih zaljubljencev, ki sta zarisana zgolj s splošnimi potezami. Slog in jezik sta stvarnejša in bolj jedrnata kot v drugih Jurčičevih pripovedih. S Sosedovim sinom se konča Jurčičevo mladostno obdobje; s to povestjo doseže tudi vrh svojega ustvarjanja. (Janko Kos)

*

Prva slovenska realistična povest (še z nekaterimi romantičnimi prvinami) ima trdno zgradbo, dramatično stopnjevanje dogodkov, prepričljivo dogajanje izhaja iz značajev oseb, delo ima "višjo moralno perspektivo": tudi bogataš mora upoštevati dobre lastnosti socialno šibkega soseda. (Stanko Janež)

*

Jurčič je bil prvi klasik slovenske epike v prozi, prvi nadarjeni in izobraženi pisec slovenskega romana in zgodovinske igre. Glede na to je njegovo delo slovstveno razvojno enako pomembno kakor Prešernova poezija, čeprav je estetsko skromnejše od nje. Z Levstikom sta ustvarila trdne temelje in dobre zglede za slovensko varianto evropskega realizma. (Anton Slodnjak)

*

Iz obeh "nečednih" mož je prišla generacija "čednih". Sin mešetarja in hči mogotca se zaljubita, in čeprav med njima ni stanovskih razlik, so velike premoženjske razlike. Čeprav govori Smrekar, da je denar od danes do jutri, ji vsili premožnega ženina. Vprašanje, ki se bralcu postavlja je, ali bo mlademu, odličnemu, čednemu in pametnemu možu kljub vsem predsodkom glede družinske in imovinske narave uspelo dobiti skoraj nedosežno izvoljenko. Bo združevalna moč naturne ljubezni močnejša od ločevalnosti po premoženju? Zadeva se rešuje melodramatično. Dekle pobegne izpred oltarja, kamor je morala zaradi gospodovalnega očeta, zateče se v mesto, tam na smrt zboli, kar trdega očeta omaja, in ko pride k sebi, se lahko omoži s svojim izbrancem.

Bil je izjemen opazovalec z resnično velikim naravnim (nagonskim) smislom za realnost. In dogajalo se mu je to, kar je bilo značilno za njegovo generacijo, vsi so mukama rinili iz kmečke revščine, se stradoma šolali, tolkli pomanjkanja vseh vrst, zato v pogledu na kmečko življenje ni posebne romantičnosti ali poetičnosti (Stritar je bil prej izjema kot pravilo). Jurčič je "instiktivni realist", in to sijajen, celoto pa je sestavljal z idejo o naravni ljubezni kot temeljnem zakonu družbenih razmerij ter s tezo, da se tudi pod skorjo največje trdote slovenskega kmečkega gospodarja skriva mehka in odpuščajoča krščanska duša. (povzeto in prirejeno po Matjažu Kmeclu).

===============

Fotografije za medije so dostopne na tej povezavi: https://www.sng-mb.si/fotografije-za-medije/sosedov-sin_press/

dodatne informacije
Alan Kavčič
041-697-121

Fotografije za medije

Fotografije v visoki ločljivosti, namenjene le za objave v medijih.

Sosedov sin <em>Foto: Peter Giodani</em>

Foto: Peter Giodani

Sosedov sin <em>Foto: Peter Giodani</em>

Foto: Peter Giodani

Sosedov sin <em>Foto: Peter Giodani</em>

Foto: Peter Giodani

Sosedov sin <em>Foto: Peter Giodani</em>

Foto: Peter Giodani

Sosedov sin <em>Foto: Peter Giodani</em>

Foto: Peter Giodani


Iskalnik

Naša spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev, izboljšuje in prilagaja uporabniško izkušnjo ter analizira promet. Potrdite, da se strinjate z njihovo uporabo.

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za sporočilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list 109/2012, v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati na začetku leta 2013 ter je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki (angleško cookies) so kratke tekstovne datoteke, ki se lahko razpošiljajo in shranijo na vašem računalniku, pametnem telefonu ali kateri koli drugi napravi, ki dostopa do spletnih strani po internetu. Piškotke lahko uporabimo pri zbiranju informacij o načinu, kako uporabljate neko spletno stran, in posledično pri prilagajanju vsebin spletne strani ob vašem naslednjem obisku, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša. V piškotku je običajno zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče neko spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Uporaba piškotkov na spletu ni nič novega. Več informacij o piškotkih lahko najdete na spletni strani www.aboutcookies.org, kjer so tudi navodila, kako jih pobrišete.

Vrste piškotkov

Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotkov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, varnost ...).

Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke o tem, kaj uporabniki delajo na spletni strani, z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, po katerih bi lahko identificirali uporabnika.

Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo ...) ter zagotavlja napredne, uporabniku prilagojene funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletni strani.

Piškotki za usmerjanje

Piškotki za usmerjanje so povezani s storitvami tretjih oseb (npr. oglaševalska in družabna omrežja), na primer gumba "Všečkaj" in "Deli z ostalimi". Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletu. Te piškotke urejajo in gostijo tretje osebe.

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Ime piškotka Avtor Opis
activeHeaderSlide SNG Maribor Začasen piškotek; delovanje uvodne spletne strani SNG Maribor (glava).
bcms_cookie_accepted
bcms_cookie_declined
SNG Maribor Ta piškotka beležita vašo izbiro glede uporabe piškotkov na naši spletni strani.
_pk_ref
_pk_cvar
_pk_id
_pk_ses
...
Matomo Merjenje obiskanosti spletne strani z orodjem Matomo (ex Piwik).
Matomo politika zasebnosti / Onemogočite sledenje Matomo (opt-out)
_ga
_gid
_gat
_gac_*
Google Analytics Merjenje obiskanosti spletne strani z orodjem Google Analytics (orodje za spletne analitične podatke podjetja Google).
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google Analytics / Google Analytics politika zasebnosti / Onemogočite sledenje Google Analytics (opt-out)
di
dt
psc
uid
uit
uvc
siteaud
ana_svc
atuvc
user_token
AddThis Te piškotke nastavi vtičnik za delitev z družabnimi omrežji podjetja AddThis.
AddThis politika zasebnosti / Onemogočite sledenje AddThis (opt-out)

_fbp
c_user
s
xs
presence
datr
ft
lu
sub
lsd
reg_ext_ref
reg_fb_gate
reg_fb_ref
wb
act
_e_3qqF_0
wd
p
...

Facebook Te piškotke nastavi Facebookov vtičnik.
Facebook piškotki in podobne tehnologije
__utma
__utmz
SID
LOGIN_INFO
use_hotbox
PREF
SSID
HSID
watched_video_id_list
demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
YouTube Te piškotke nastavi videopredvajalnik YouTube.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google
_ga
__utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz
SC
PREF
HSID
SSID
APISID
SAPISID
SNID
NID
GoogleAccountsLocale_session
AnalyticsUserLocale
GAPS
Google Maps Te piškotke nastavi zemljevid Google Maps.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google

Nadzor piškotkov

Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Brskalnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete – za več informacij obiščite spletno stran www.aboutcookies.org. Vašo odločitev glede uporabe piškotkov na tej spletni strani vedno lahko spremenite s klikom na povezavo Piškotki.

Upravljalec piškotkov

SNG Maribor.