5 % popust pri spletnem nakupu za vse predstave in koncerte SNG Maribor!
Stran za slepe in slabovidne

Skok na vsebino | Skok na meni

Slovensko narodno gledališče Maribor

Torek, 27. marec 2012
Najava dogodka

8. koncert Plus Godalni trio Maribor

ZA TAKOJŠNJO OBJAVO

8. koncert Plus
Godalni trio Maribor
29. marec 2012 ob 19.30
Kazinska dvorana

NASTOPAJO
Miladin Batalović, violina
Levente Gidró, viola
Gorazd Strlič, violončelo
Daniela Candillari, klavir

PROGRAM

Ernő Dohnányi: Serenada za godalni trio v C-duru, op. 10

Marcia (Allegro)

Romanza (Adagio non troppo, quasi andante)

Scherzo (Vivace)

Tema con variazioni (Andante con moto)

Rondo (Allegro vivace)

Zoltán Kodály: Intermezzo za godalni trio

Allegretto

*****

Josef Suk: Kvartet za violino, violo, violončelo in klavir v a-molu, op. 1

Allegro appassionato

Adagio

Allegro con fuoco

Avtor Serenade za godalni trio v C-duru, ki ji bomo najprej prisluhnili na nocojšnjem koncertu, Ernő Dohnányi (1877–1960) – ta je javnosti bolj znan pod nemškim zapisom svojega imena, Ernst von Dohnányi –, je bil pianist, skladatelj in dirigent madžarskega porekla, ki se je rodil v nekdanjem mestu Pozsony (današnji Bratislavi) habsburške monarhije. Glasbo se je sprva učil na gimnaziji, in sicer pri svojem očetu, profesorju matematike in amaterskemu čelistu, kasneje pa na budimpeštanski glasbeni akademiji, kjer je študiral klavir in kompozicijo pri Carlu Forstnerju, organistu v bratislavski stolnici. Kasneje se je iz klavirja izpopolnjeval pri Istvánu Thománu, iz kompozicije pa pri Hansu von Koesslerju (bratrancu Maxa Regerja). Dohnányi je kmalu postal pomemben skladatelj in prav tako glasbeni poustvarjalec, ki so ga cenili številni umetniški "mentorji", med drugim tudi Johannes Brahms, in številni sodobniki – naj omenim, da je bil njegov sošolec na glasbeni akademiji Béla Bartók, katerega "dostopnejša" dela je Dohnányi bodisi kot pianist ali kot dirigent večkrat izvedel v javnosti in tako populariziral Bartókov modernistični opus, ki velja za sintezo ljudske glasbene zapuščine in glasbenega ekspresionizma. Kakorkoli že, Dohnányijev samonikel kompozicijski slog se v nasprotju z Bartókovim in z glasbeno govorico Zoltána Kodályja ne uvršča toliko v madžarski nacionalni kánon, ampak ga velja ponekod razumeti bolj kot neoklasicistično epigonstvo ter individualno preoblikovano poznoromantično tradicijo Johannesa Brahmsa in drugih evropskih "klasikov".

Tej tezi velja pritrditi tudi v primeru Serenade za godalni trio v C-duru iz opusa št. 10, ki je nastala leta 1902 na Madžarskem, in sicer v času skladateljeve poroke s pianistko Elisabeth Kunwald. Pregovorno lahkotna kompozicija pravzaprav večkrat omaja svoj "serenadni" značaj z resnobnimi glasbenimi refleksijami in s preferenčno rabo mola, ki evocira več zvočne mehkobe in melanholijo. Glasbena tekstura je na več mestih gosto pregnetena s polifonimi pasusi, ti pa napolnjujejo in mestoma celo utesnjujejo celostno zvočno podobo, ki se spogleduje z ekspresionistično estetiko, čeprav je nikoli popolnoma ne doseže. Razmeroma velik karakterni razkorak, ki ga lahko povzamemo kot nasprotje med homofonim kantilenskim (liričnim) momentom, polnim melanholije, in virtuoznim fugatom, lahko zasledimo med drugim stavkom (Romanza) in Scherzom; zlasti v slednjem je razviden močan avtorjev naslon na Brahmsovo pojmovanje "absolutne glasbe", delno tudi na Bachovo instrumentalno glasbo. Podoben ambientalni kontrast se razpira v zaporedju med četrtim stavkom (Tema con variazioni) in finalom – ta je v formalnem smislu (sonatni) rondo, ki sprva sledi Beethovnovi dramatičnosti, a se konča v dialogu vseh treh inštrumentov, katerega upad nakaže šele sklepna tema v partu violine.

Ustvarjalno delo Zoltána Kodályja (1882–1967) ni obsegalo le skladanja, ampak tudi etnomuzikologijo, lingvistiko, filozofijo in pionirsko delo na področju (glasbene) pedagogike, kar se je kasneje v zgodovino zapisalo kot Kodályjeva metoda, ki se pri poučevanju glasbe opira na empirične izsledke razvojne psihologije. Podobno kot Bartók je tudi Kodály gojil globok odnos do avtohtone madžarske ljudske glasbe, ki jo je med pohajanjem po podeželju snemal na fonografske cilindre, večkrat pa tudi prilagodil in uporabil v svojih skladbah. Navkljub manj obsežnemu glasbenemu opusu so Kodályjeva dela po večini tehtna ter izsevajo osebnostno zrelost in jasno formalno zasnovo, kar je ena najprepoznavnejših potez neoklasicizma. Enostavčni Intermezzo za godalni trio iz leta 1905 spada med avtorjeve zgodnejše skladbe, v kateri se melodično "gradivo" po načelu tematsko-motivične izpeljave enakovredno razdeli med vse tri inštrumente. Četudi je skladba zaradi svoje "lahkotnosti" prejkone glasbena serenada, zgovorno namiguje na avtorjev naslon na ljudsko glasbo: Intermezzo je namreč nastal prav v času, ko je Kodály začel načrtno potovati po Madžarskem, da bi zbral karseda veliko materiala za etnomuzikološke študije. Zbrano gradivo je kasneje preučeval v Parizu pod mentorstvom Charlesa Widorja, tam se je tudi navdušil nad estetiko Debussyjevega impresionizma, ki ga je v zelo omejenem obsegu vnašal v svoja dela. Skladba je glede na formalno zasnovo povsem odmerjena na jasne periode, ki si sledijo v skladu s konvencionalno glasbeno logiko; le na nekaterih intenzivnejših mestih prihaja v ospredje kontrapunktična prepletenost, ki ustvarja kratkosapni vtis elegance.

Tristavčni Kvartet za violino, violo, violončelo in klavir v a-molu (op. 1) Josefa Suka (1874–1935) iz leta 1891 spada med avtorjeve zgodnejše stvaritve, ki jih je napisal med študijem na praškem konservatoriju in zato še nosijo pečat njegovega učitelja, Antonína Dvořáka, in skladateljskega vzornika, Johannesa Brahmsa. Kljub temu lahko zaznamo že zametke Sukove kompleksnejše novoromantične glasbene govorice, ki se ne opira toliko na ljudsko glasbeno izročilo (kakor se večkrat izkaže v primeru Dvořákovih del in Brahmsovih populističnih tendenc), ampak na rigoroznejše motivične izpeljave, ki so v simfoničnem žanru doživele svoj poznoromantični (še vedno) tonalitetni vrhunec šele z Mahlerjem. Sukov nebrzdan glasbeni temperament se, nasprotno, vselej udejanji v intenzivni glasbeni interakciji štirih virtuozov, ki so tako rekoč brezprizivno udeleženi v ansambelski igri, pri tem pa ima ključno povezovalno vlogo klavir, ki z recitativnimi nakaže tudi pomenljivejše spremembe v značaju delov posameznega stavka.

Že v prvem stavku (Allegro appassionato) je očitna uporaba kontrapunkta, saj se motiv teme po pasažah v unisonu dosledno imitira v vseh inštrumentih. Suk ustvari v tem Klavirskem kvartetu tako rekoč zgleden "obrtniški" primer poznoromantične komorne skladbe, ki v smislu forme še vedno priznava kontinuiteto italijanske baročne tradicije zaporedja stavkov (hitro–počasi–hitro), klasicistične strukture sonate ter melodičnega sekvenciranja s pomočjo akordične priprave. Po uvodnih taktih klavirja se počasni stavek (Adagio) razpre v spodnji melodični register violončela, ki ga prevzame najprej violina, nato pa še viola; stopnjevano koncertantno vzdušje napove druga tema v partu viole, dinamična gradacija in agogični zamah pa se po vmesnem dramatičnem izbruhu umirita. Tretji stavek (Allegro con fuoco) predstavlja viharniškega romantičnega duha, ki ga intenzivira in zaokrožuje podajanje glasbene materije med godali, klavir pa z napol sentimentalnimi dostavki bodisi ustvarja kontrast nezadržni progresiji virtuoznih pasaž, ali pa jo občutno stopnjuje do zaželenega zmagoslavja zvočne erupcije.

Benjamin Virc

BIOGRAFIJE

Miladin Batalović je z devetimi leti začel igrati violino v Kragujevcu. Leta 1996 je končal Glasbeno gimnazijo Kornelije Stanković v Beogradu, kjer je kot solist nastopil z Bruchovim Koncertom za violino in orkester v g-molu. Med letoma 1997 in 2002 je študiral v Stuttgartu pri Gerhardu Vossu in Antoniu Spillerju. Leta 2005 je dokončal študij sodobne glasbe pri prof. Joachimu Schallu, kjer je diplomiral z odliko. V sezoni 2005/2006 je postal član Radijskega orkestra iz Münchna. Obiskoval je mojstrske tečaje pri Wolframu Königu in Jorgeju Sutilu. Od leta 2007 je vodja drugih violin v Simfoničnem orkestru SNG Maribor. Vsa ta leta je sodeloval z različnimi orkestri v Nemčiji, kot so orkester Opere iz Freiburga, würtemberška filharmonija Reutlingen, Državna opera iz Stuttgarta, Radijski orkester iz Münchna, Deželno gledališče na Gärtnerplatzu idr., ter dirigenti, kot so Lawrence Foster, Sir Neville Marriner, Krzysztof Penderecki, Daniel Oren, Carlo Rizzi, Vladimir Aškenazi … Od leta 2008 je tudi član godalnega tria Maribor, s katerim koncertira doma in v tujini.

Levente Gidró je violist v Simfoničnem orkestru SNG Maribor. Rodil se je leta 1975 v Bălanu v Romuniji. Leta 1994 je končal Glasbeno gimnazijo Nagyja Istvána pri prof. Pauli Köllő in Albertu Derzsi. Leta 2000 je končal akademijo v Brasovu pri prof. Leoni Varvarichi. Študij je nadaljeval v Zürichu pri prof. Christophu Schillerju in ga zaključil leta 2005. Od leta 2000 je bil član številnih orkestrov po Nemčiji, Madžarski in Romuniji. Udeležil se je veliko poletnih šol in mojstrskih tečajev pri profesorjih, kot so László Kiss (Avstralija), Dan Mit (Španija), Valeriu Pitulac (Romunija), Martin Fuchs (Avstrija), György Konrád (Madžarska), Csaba Erdélyi (ZDA).

Gorazd Strlič je prvi violončelist Simfoničnega orkestra SNG Maribor. Po nižji glasbeni šoli je študij violončela nadaljeval na Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor, in sicer pri prof. Vladimirju Kovačiču. Za uspešno umetniško delovanje v času srednješolskega izobraževanja je prejel Klasinčevo nagrado. Je dobitnik številnih nagrad (TEMSIG, Liezen, Alpe Adria – Gorica). Več let je uspešno sodeloval na različnih festivalih. Kot solist je večkrat nastopil z raznimi simfoničnimi orkestri, za kar je prejel Prešernovo nagrado Akademije za glasbo v Ljubljani. Z odliko je diplomiral v razredu prof. Cirila Škerjanca. Leta 2007 je zaključil specialistični študij. Sodeloval je z mladinskim orkestrom Gustava Mahlerja z Dunaja, s katerim so imeli turnejo po Evropi.

Daniela Candillari deluje kot zborovodkinja, pianistka, in strokovnjakinja za dikcijo po različnih koncih Evrope, Severni Ameriki in Aziji. Sodelovala je s številnimi priznanimi umetniki, kot so Carol Vaness, Martina Arroyo, Roger Vignoles in Håkan Hagegård. Bila je tudi prva glasbenica iz Slovenije, ki je pridobila Fulbrightovo štipendijo in znanstveno štipendijo TED. Diplomirala in magistrirala je iz klavirske igre na Visoki šoli in upodabljajočo umetnost v Gradcu, magisterij iz jazzovskih študij je pridobila na Indiana University School of Music, doktorat iz muzikologije pa na dunajski Univerzi. Priredila je številne recitale po Evropi, Združenih državah Amerike in Kanadi, njen globok interes za komorno poustvarjanje in orkestralna dela pa je pripomogel k realizaciji številnih posnetkov, ki so nastali v sodelovanju z različnimi evropskimi radii in televizijami. V zadnjih letih se intenzivno posveča multimedijskim projektom, med katerimi velja izpostaviti povabilo švedskega baritonista Håkana Hagegårda k izvedbi projekta Dominicka Argenta From the Diary of Virginia Woolf (Iz dnevnika Virginie Woolf) ter projekta Tureja Rangströma Ur Kung Eriks Visor (Iz pesmi kralja Erika). Med njenimi projekti zasledimo tudi recital Northern Lights z Ørjanom Hartveitom, video produkcijo Adjustments s Pablom Rodriguezom in Tedom Straussom, ter produkcijo za program Bravo Channel (Montreal) za tv-serijo Shakespeare in Words and Music (Shakespeare v besedah in glasbi). Med preteklimi pianističnimi angažmaji Daniele Candillari in delom asistentke dirigiranja velja omeniti tudi angažmaje na Indiana University School of Music, v Bloomingtonu, na Lyrique-en-Mer (Belle Ile-en-Mer), na poletni operni delavnici Lidal North (v Oslu in na Kreti), na International Vocal Arts Institute (v Montrealu), AIMS (v Gradcu) in festivalu Brevard Music Festival (v Severni Karolini). Je tudi avtorica člankov enciklopedije Musicians and Composers of the 20th Century (založba Salem Press, 2009), od sezone 2009/2010 pa do konca sezone 2010/2011 je delovala kot korepetitorka Opere SNG Maribor, nato pa je prevzela vodstvo Zbora Opere SNG Maribor. V letošnji sezoni (2011/2012) je napisala glasbo za avtorski projekt Ženska, ki sem ji bral (produkcija Drame SNG Maribor), za katerega je posnela tudi zgoščenko.


Iskalnik

Naša spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev, izboljšuje in prilagaja uporabniško izkušnjo ter analizira promet. Potrdite, da se strinjate z njihovo uporabo.

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za sporočilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list 109/2012, v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati na začetku leta 2013 ter je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki (angleško cookies) so kratke tekstovne datoteke, ki se lahko razpošiljajo in shranijo na vašem računalniku, pametnem telefonu ali kateri koli drugi napravi, ki dostopa do spletnih strani po internetu. Piškotke lahko uporabimo pri zbiranju informacij o načinu, kako uporabljate neko spletno stran, in posledično pri prilagajanju vsebin spletne strani ob vašem naslednjem obisku, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša. V piškotku je običajno zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče neko spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Uporaba piškotkov na spletu ni nič novega. Več informacij o piškotkih lahko najdete na spletni strani www.aboutcookies.org, kjer so tudi navodila, kako jih pobrišete.

Vrste piškotkov

Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotkov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, varnost ...).

Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke o tem, kaj uporabniki delajo na spletni strani, z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, po katerih bi lahko identificirali uporabnika.

Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo ...) ter zagotavlja napredne, uporabniku prilagojene funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletni strani.

Piškotki za usmerjanje

Piškotki za usmerjanje so povezani s storitvami tretjih oseb (npr. oglaševalska in družabna omrežja), na primer gumba "Všečkaj" in "Deli z ostalimi". Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletu. Te piškotke urejajo in gostijo tretje osebe.

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Ime piškotka Avtor Opis
activeHeaderSlide SNG Maribor Začasen piškotek; delovanje uvodne spletne strani SNG Maribor (glava).
bcms_cookie_accepted
bcms_cookie_declined
SNG Maribor Ta piškotka beležita vašo izbiro glede uporabe piškotkov na naši spletni strani.
_pk_ref
_pk_cvar
_pk_id
_pk_ses
...
Matomo Merjenje obiskanosti spletne strani z orodjem Matomo (ex Piwik).
Matomo politika zasebnosti / Onemogočite sledenje Matomo (opt-out)
_ga
_gid
_gat
_gac_*
Google Analytics Merjenje obiskanosti spletne strani z orodjem Google Analytics (orodje za spletne analitične podatke podjetja Google).
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google Analytics / Google Analytics politika zasebnosti / Onemogočite sledenje Google Analytics (opt-out)
di
dt
psc
uid
uit
uvc
siteaud
ana_svc
atuvc
user_token
AddThis Te piškotke nastavi vtičnik za delitev z družabnimi omrežji podjetja AddThis.
AddThis politika zasebnosti / Onemogočite sledenje AddThis (opt-out)

_fbp
c_user
s
xs
presence
datr
ft
lu
sub
lsd
reg_ext_ref
reg_fb_gate
reg_fb_ref
wb
act
_e_3qqF_0
wd
p
...

Facebook Te piškotke nastavi Facebookov vtičnik.
Facebook piškotki in podobne tehnologije
__utma
__utmz
SID
LOGIN_INFO
use_hotbox
PREF
SSID
HSID
watched_video_id_list
demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
YouTube Te piškotke nastavi videopredvajalnik YouTube.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google
_ga
__utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz
SC
PREF
HSID
SSID
APISID
SAPISID
SNID
NID
GoogleAccountsLocale_session
AnalyticsUserLocale
GAPS
Google Maps Te piškotke nastavi zemljevid Google Maps.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google

Nadzor piškotkov

Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Brskalnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete – za več informacij obiščite spletno stran www.aboutcookies.org. Vašo odločitev glede uporabe piškotkov na tej spletni strani vedno lahko spremenite s klikom na povezavo Piškotki.

Upravljalec piškotkov

SNG Maribor.