5 % popust pri spletnem nakupu za vse predstave in koncerte SNG Maribor!

Skok na vsebino | Skok na meni

Slovensko narodno gledališče Maribor

Ponedeljek, 15. maj 2017

6. koncert cikla Carpe artem »Prepričljive laži«

NAJAVA DOGODKA

ZA TAKOJŠNJO OBJAVO

 

 

6. koncert cikla Carpe artem

"Prepričljive laži"

18. maj 2017 ob 19.30, Kazinska dvorana SNG Maribor

Nastopajo:

Miladin Batalović, violina, Eva Koprivšek, viola, Nikolaj Sajko, violončelo,

Ognjen Popović, klarinet, Mateja Kremljak, flavta, Azhelika Chernyk, fagot,

Žan Zdovc, rog, Denys Masliuk, klavir

Program

Nikolaj Rimski-Korsakov: Kvintet v B-duru za klavir, flavto, klarinet, rog in fagot
Allegro con brio

Andante – Fughetta (Poco più mosso) – Tempo primo

Rondo: Allegretto


*****
Igor Stravinski: Septet za klarinet, fagot, rog, klavir, violino, violo in violončelo

quarter note = 88

Passacaglia

Gigue


Missy Mazzoli: Lies You Can Believe In, za godalni trio

Nana Forte: Recycled Song, novo delo

 

 

Prva skladba nocojšnjega koncerta, s katerim zaključujemo letošnjo sezono, je nastala leta 1876, tj. v času, ko je Nikolaj Rimski-Korsakov (1844–1908) šele dobro začel svojo kariero profesorja na uglednem Glasbenem konservatoriju v Sankt Peterburgu. V tem času se je Rimski-Korsakov popolnoma posvetil glasbi in opustil kariero oficirja v mornarici. Na omenjenem konservatoriju je poučeval kompozicijo in orkestracijo, še zlasti slednja je bila njegov najbolj priljubljen predmet, ki jo je dalj časa študiral pod mentorstvom Balakireva (še enega člana slovite ruske peterice) in se navduševal nad deli Hectorja Berlioza. Prav mojstrsko poznavanje orkestracije pa je Rimskemu - Korsakovu koristilo pri snovanju glasbenih del, v katerih je dosegel optimalne zvočne učinke posameznega inštrumenta.

Tako tudi Kvintet za klavir, flavto, klarinet, rog in fagot, s katerim se je celo potegoval za kompozicijsko nagrado Ruskega glasbenega društva (na skladateljevo razočaranje jo je prejel klavirski trio Eduarda Napravnika), ni nobena izjema. Skladatelj je v tristavčni kompoziciji poudaril najboljše plati vsakega izmed petih inštrumentov, posamezne stavke pa je zasnoval po zrelem klasicističnem modelu, od visokih pihal pa je namesto oboe raje izbral flavto z bolj lahkotnim zvenom. O prvem stavku (Allegro con brio) je Rimski-Korsakov celo dejal, da ga ustvaril po Beethovnovem zgledu, kar se odraža v ognjevitem ritmičnem brbotanju "klavirja" ter dvotematski sonatni zasnovi. Kljub temu je avtor nekoliko več pozornosti namenil enakovredni razdelitvi glasbene materije med pihali. Drugi stavek (Andante) je napisan v ternarni obliki, ki ga ob osrednji in nekoliko "akademsko" začrtani mali fugi (fughetti) v f-molu za pihala ob prosti klavirski spremljavi oklepata še dve pesemski epizodi v F-duru (ena na začetku stavka, druga pa po "eksotični in skrivnostni" mali fugi, ki je dejansko napisana v obliki fugata). Tretji stavek si je Rimski-Korsakov po formalni plati ponovno izposodil iz obdobja klasicizma, saj ga je razgrnil v radoživem rondoju (Allegretto) v tekočem (galantnem) triosminskem ritmu. Tematska obdelava stavka pa razkriva posebno invencijo v vključevanju virtuoznih kadenc flavte in klarineta (podobno kot v Španskem capricciu), ki se pojavijo po prvi predstavitvi teme v rogu. Vsako kadenco prekine vstop fagota, ki se z naglimi oktavnimi skoki pridruži živahnemu glasbenemu dialogu, po klavirski kadenci se ponovno oglasi prva tema (ob naslonu na ostinatne oktavne figure v fagota), ki pa se kmalu požene v tekočo kodo, s katero skladatelj briljantno zaključi kvintet.

Igor Stravinski (1882–1971) velja še danes za eno najintrigantnejših in v slogovnem smislu ambivalentnih, če že ne kontradiktornih glasbenih figur 20. stoletja. Stravinski je namreč eden redkih umetnikov, ki je na svoji umetniški poti prehodil prav toliko glasbenih slogov kot držav, v katerih je ustvarjal – od poznoromantične tradicije ruske nacionalne šole, neoklasicizma in avantgarde, še posebej po pariškem škandalu s Posvetitvijo pomladi leta 1913, pa vse do adaptacije serialne kompozicijske tehnike po Schönbergovem dvanajsttonskem sistemu v začetku petdesetih let. Prav slogovno kameleonstvo je Stravinskemu, ki se je po izbruhu druge svetovne vojne leta 1939 ustalil v ZDA, omogočilo ustvarjanje v različnih žanrih in oblikah, četudi so mu njegovi najostrejši kritiki večkrat očitali nedoslednost in celo blefiranje. Njegov Septet za klarinet, fagot, rog, klavir, violino in violončelo iz leta 1953 spada med prve poskuse v serialni tehniki (ob Kantati in ciklu Tri Shakespearove pesmi) in velja za nekakšen slogovni preobrat med "neoklasicističnim obdobjem", ki ga nekako zaključuje opera Razuzdančeva usoda, in začetkom zadnje, serialne faze.

Prvi stavek skladbe, ki jo je Stravinski posvetil Raziskovalni knjižnici in glasbeni zbirki v Dumbarton Oaksu, je brez karakterne oznake (avtor je zapisal samo vrednost četrtinke, ki bi jo lahko "prevedli" v oznako Andante con moto oziroma v nekoliko hitrejši korakajoči tempo, čeprav se zaradi frenetičnega ritma in igranja v manjših notnih vrednostih dejansko zdi skladba napisana v hitrejšem pulzu). Prvi stavek je kljub težje prepoznavnim tematskim kontrastom dejansko napisan v obliki sonatnega allegra; prvi tematski sklop se pojavi v pihalih na tonalnem središču A, ki občasno zaniha med durom in molom, druga tematska skupina pa nastopi v klavirju z vrsto sinkopiranih akordov v e-molu, ki jim sledi izpeljava fuge za pihala in godala. V reprizi se prva tema ponovi v izvirni "tonaliteti", drugi tematski sklop pa v d-molu, nato pa se stavek zaključi z dokaj kratko kodo.

Drugi stavek je Stravinski naslovil Passacaglia, ki nosi srž uvodno omenjenega slogovnega preobrata. Tematsko gradivo iz prvega stavka se deloma ponovi (kot prvih pet tonov vrste) tudi v Passacaglii in tretjem stavku, žigi (Gigue). Niz devetih variacij nad basovsko temo, ki je sestavljen iz nizov šestnajstih tonov, se kot tonski vzorec ponovi tudi v tretjem stavku, s čimer doseže Stravinski karseda močno notranjo kontrapunktično pregnetenost. Srednji stavek se sicer zaključi s kodo oziroma z deseto variacijo, toda pravi vrhunec (sicer v dinamičnem smislu antiklimaks) predstavlja deveta variacija, v kateri igra vseh sedem inštrumentov v pianissimu, pri tem pa je skladatelj tako zelo prečistil harmonsko teksturo, da se razločno sliši vsak ton. Stravinski je, podobno kot Schönberg, uporabil temo v basu kot nekakšno osnovo za nadaljnje izpeljave tonskih vrst, zgornji glasovi pa se razraščajo v obliki različnih kanonskih struktur z enakim tonskim zaporedjem šestnajstih tonov z imitacijo v različnih intervalih, z inverznim (obratno preslikavo bodisi navzgor ali navzdol) ali retrogradnim gibanjem bodisi kombinacijo obojega (retrogradna inverzija).

Tretji stavek Septeta tvori zaporedje štirih fug, ki izhajajo iz že omenjene šestnajsttonske vrste iz Passacaglie. Kot prva nastopi triglasna fuga za godala, ki jo nato ponovi klavir z drugo fugo, nad katero se oglasi še pihalni trio s še eno fugo, pri čemer nastane pravzaprav dvojna fuga, ki je tudi v tonalnem smislu razdeljena na dva enakovredna dela, tj. na tonalni center A in E. Subjekt nove fuge v "pihalih" uporabi sicer iste tone, toda z drugačnim ritmom. Tudi tretja in četrta fuga sta v podobnem razmerju kot prvi dve: triglasni fugi za godala sledi dvojna fuga za klavir in pihala, a tokrat z inverznim gibanjem tonske vrste.

Ameriško skladateljico, pianistko in glasbeno performerko Missy Mazzoli (r. 1980) je vplivni časnik The New York Times razglasil za eno najizvirnejših ustvarjalk našega časa in za "postmilenijskega Mozarta iz Brooklyna". Njena glasba se izvaja tako rekoč po vseh kotičkih sveta in na vseh vidnejših koncertnih prizoriščih. K temu pa ni pripomogel zgolj avtoričin kvaliteten ter nadvse raznolik opus, v katerem najdemo poleg skladb za orkester in različne komorne zasedbe tudi eno komorno in eno celovečerno opero Breaking the Waves (po filmu Larsa von Trierja), ampak tudi ugledni interpreti njene glasbe, kot so kvartet Kronos, pianist Emanuel Ax, zasedba Eighth Blackbird, simfonični orkestri iz Detroita, Los Angelesa, Sydneyjska filharmonija idr.

Skladba Lies You Can Believe In (Laži, v katere lahko verjameš) za godalni trio je nastala konec leta 2006 po naročilu glasbene fundacije Present Music iz Milwaukeeja iz ameriške zvezne države Wisconsin. Delo, ki je tipični "polislogovni" talilni lonec glasbenega postmodernizma, je po skladateljičinih besedah navdihnilo več neodvisnih dogodkov, ki jih je (z izjemo kratkega postanka sredi skladbe) pregnetla v energično in razuzdano komorno igro. Sam naslov "laži" se ne navezuje toliko na neresnice, ampak bolj na "dobre stare" improvizirane in močno olepšane pripovedi, ki smo jim vsi radi prisluhnili v otroštvu. Kot pravi Mazzolijeva: "Taka vrsta laži ni škodljiva; proces invencije in pripovedovanja zgodbe sta naposled veliko pomembnejša kot resnica, ki se skriva v ozadju ali pripovedovalčevi nameri. V tej skladbi sem ustvarila svojo lastno 'laž', na novo odkrito in olepšano urbano ljudsko glasbo. Godala pripovedujejo improvizirano zgodbo, ki se dotika nasilja, energije, manije in redkih trenutkov umirjenosti, ki jo lahko posameznik najde v velikem mestu. Delo je navdihnila sodobna ciganska glasba, punk, elektronika, kakor tudi tradicionalna bolgarska in romunska ljudska glasba."

Nocojšnji koncertni večer zaključujemo z noviteto še ene pomembne skladateljice, a tokrat iz domačih logov – Nane Forte (r. 1981). Kompozicija Recycled Song (Reciklirana pesem) je nastala v letošnjem letu po naročilu Društva za komorno glasbo Amadeus. Nana Forte, ki je v svojem dosedanjem opusu najmočnejša dela ustvarila predvsem v domeni vokalne in vokalno-inštrumentalne glasbe, je o skladbi zapisala: "Kot nakazuje že sam naslov skladbe, je ta ponovno zaživela v novi obliki – se reciklirala. Ko sem razmišljala o temi Prepričljive laži, sem prišla do zamisli, da si iz svoje glasbe 'sposodim' glasbeni material in ga pretvorim v novo zvočnost – ustvarim 'novo' reciklirano skladbo. Glasba je energija, ki se prenaša iz ene oblike v drugo, in lahko z izborom drugačnih izraznih sredstev prinaša vedno novo vsebino.

Osnovni izvor glasbenih motivov je pravzaprav srednjeveška alegorična spevoigra o oslu, ki satirično riše podobo gotskega srednjega veka in prek alegorije prikaže kritiko povzpetništva, lažne publicitete in predvsem oblastiželjnosti. Nastala je na francoskem dvoru na začetku 14. stoletja in se je v več rokopisih ohranila pod naslovom Roman de Fauvel. Prvič sem te srednjeveške citate uporabila v skladbi za mešani pevski zbor, nocoj pa bo ta zborovska skladba zazvenela v sveže predelani in prirejeni inštrumentalni verziji. V zborovski glasbi je besedilo enakovredni člen celote in podaja glasbi konkretno vsebino. V inštrumentalni verziji si dovolim vsebino besedila zamolčati in prepuščam vsakemu posamezniku, da si ustvari svojo zgodbo. Posamezni toni naj zazvenijo kot zlogi besede, glasbeni lok naj izriše zgodbo …"

Benjamin Virc

 


Producent koncertnega cikla Carpe artem je Društvo za komorno glasbo Amadeus.

 

Alan Kavčič
Odnosi z javnostmi
Slovensko narodno gledališče Maribor
Slovenska ulica 27
SI-2000 Maribor

 


Iskalnik

Naša spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev, izboljšuje in prilagaja uporabniško izkušnjo ter analizira promet. Potrdite, da se strinjate z njihovo uporabo.

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za sporočilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list 109/2012, v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati na začetku leta 2013 ter je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki (angleško cookies) so kratke tekstovne datoteke, ki se lahko razpošiljajo in shranijo na vašem računalniku, pametnem telefonu ali kateri koli drugi napravi, ki dostopa do spletnih strani po internetu. Piškotke lahko uporabimo pri zbiranju informacij o načinu, kako uporabljate neko spletno stran, in posledično pri prilagajanju vsebin spletne strani ob vašem naslednjem obisku, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša. V piškotku je običajno zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče neko spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Uporaba piškotkov na spletu ni nič novega. Več informacij o piškotkih lahko najdete na spletni strani www.aboutcookies.org, kjer so tudi navodila, kako jih pobrišete.

Vrste piškotkov

Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotkov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, varnost ...).

Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke o tem, kaj uporabniki delajo na spletni strani, z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, po katerih bi lahko identificirali uporabnika.

Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo ...) ter zagotavlja napredne, uporabniku prilagojene funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletni strani.

Piškotki za usmerjanje

Piškotki za usmerjanje so povezani s storitvami tretjih oseb (npr. oglaševalska in družabna omrežja), na primer gumba "Všečkaj" in "Deli z ostalimi". Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletu. Te piškotke urejajo in gostijo tretje osebe.

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Ime piškotka Avtor Opis
activeHeaderSlide SNG Maribor Začasen piškotek; delovanje uvodne spletne strani SNG Maribor (glava).
bcms_cookie_accepted
bcms_cookie_declined
SNG Maribor Ta piškotka beležita vašo izbiro glede uporabe piškotkov na naši spletni strani.
_pk_ref
_pk_cvar
_pk_id
_pk_ses
...
Matomo Merjenje obiskanosti spletne strani z orodjem Matomo (ex Piwik).
Matomo politika zasebnosti / Onemogočite sledenje Matomo (opt-out)
_ga
_gid
_gat
_gac_*
Google Analytics Merjenje obiskanosti spletne strani z orodjem Google Analytics (orodje za spletne analitične podatke podjetja Google).
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google Analytics / Google Analytics politika zasebnosti / Onemogočite sledenje Google Analytics (opt-out)
di
dt
psc
uid
uit
uvc
siteaud
ana_svc
atuvc
user_token
AddThis Te piškotke nastavi vtičnik za delitev z družabnimi omrežji podjetja AddThis.
AddThis politika zasebnosti / Onemogočite sledenje AddThis (opt-out)

_fbp
c_user
s
xs
presence
datr
ft
lu
sub
lsd
reg_ext_ref
reg_fb_gate
reg_fb_ref
wb
act
_e_3qqF_0
wd
p
...

Facebook Te piškotke nastavi Facebookov vtičnik.
Facebook piškotki in podobne tehnologije
__utma
__utmz
SID
LOGIN_INFO
use_hotbox
PREF
SSID
HSID
watched_video_id_list
demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
YouTube Te piškotke nastavi videopredvajalnik YouTube.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google
_ga
__utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz
SC
PREF
HSID
SSID
APISID
SAPISID
SNID
NID
GoogleAccountsLocale_session
AnalyticsUserLocale
GAPS
Google Maps Te piškotke nastavi zemljevid Google Maps.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google

Nadzor piškotkov

Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Brskalnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete – za več informacij obiščite spletno stran www.aboutcookies.org. Vašo odločitev glede uporabe piškotkov na tej spletni strani vedno lahko spremenite s klikom na povezavo Piškotki.

Upravljalec piškotkov

SNG Maribor.